Dnia 08.04.2018r. minął miesiąc jak pożegnaliśmy pana Mieczysława Kamińskiego wybitnego, długoletniego działacza Polskiego Czerwonego Krzyża i Ruchu Honorowego Krwiodawstwa w Brzegu. Z naszą organizacją związany był od początku swojej kariery zawodowej. W 1980 roku założył Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Ośrodku Szkolenia Policji w Brzegu zrzeszający 150 członków.


Osobiście zachęcał słuchaczy by oddawali krew systematycznie i terminowo, organizował uroczyste spotkania z okazji Dni HDK, podczas których odznaczano najaktywniejszych krwiodawców – przyszłych policjantów. Od 1985 roku do 2005 roku był przewodniczącym Rejonowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK w Brzegu, członkiem Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK w Opolu oraz członkiem Zarządu Rejonowego PCK w Brzegu i Okręgowego w Opolu do 2012 roku. Wykazywał się dużą aktywnością i znajomością zagadnień na wszystkich odcinkach działalności czerwonokrzyskiej. Uczestniczył przy świadczeniu pomocy powodzianom w 1997 roku, włączał się w pozyskiwanie środków finansowych na pomoc najuboższym. Był inspiratorem i współorganizatorem pierwszych bali charytatywnych Polskiego Czerwonego Krzyża. Jednak najbliższe jego sercu było honorowe krwiodawstwo.

Przez szereg lat był uczestnikiem i współorganizatorem cyklicznych imprez sportowych dla krwiodawców tj. halowa piłka nożna, zawody strzeleckie, zawody tenisa stołowego, siatkówka, w których uczestniczyły reprezentacje Klubów HDK PCK z Brzegu oraz województwa opolskiego. Przez wiele lat prowadził z ramienia PCK pogadanki  propagujące honorowe krwiodawstwo wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, co przełożyło się na wzrost ilości oddawanej honorowo krwi w naszym mieście. Mimo pogarszającego się stanu zdrowia zawsze znalazł czas by uczestniczyć w ważniejszych wydarzeniach czerwonokrzyskich: uroczyste spotkania z okazji Dni HDK, festyny pod Intermarche ,,Zbieramy krew dla Polski”, Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK, coroczne Zjazdy Rejonowe PCK w Brzegu.

Jako wyraz wdzięczności i podziękowania za wieloletnie, szczególne zasługi w działalności Polskiego Czerwonego Krzyża i rozwoju honorowego krwiodawstwa pan Mieczysław Kamiński otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień tj. Medal ,,Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, Brązowy i Złoty Krzyż Zasługi, Odznaki Honorowe PCK III, II, I stopnia oraz wyróżnienie ,,Kryształowe Serce”.

W zmarłym straciliśmy dobrego, szlachetnego Człowieka dla którego zawsze najważniejsze było dobro ludzi. W głębokim smutku pozostała cała Rodzina Czerwonokrzyska – członkowie, wolontariusze i pracownicy z Brzegu i Opola.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Wpisz swoje imię tutaj